یو پی اس با توپولوژی Line-interactive

تماس بگیرید

یو پی اس با توپولوژی Line-interactive: شکل زیر یو پی اس با توپولوژی Line-interactive را نشان می دهد . در این توپولوژی اینورتر به صورت موازی وصل شده است وبا منبع تغذیه پشتیبان عمل می کند و نیز باتری را شارز می کند .
استاندارد ها برای این نوع یو پی اس سه حالت عملکرد را تعریف می کند.

دسته:

توضیحات

حالت عادی:
بار با تغذیه اصلی محدود شده و از طریق اتصال موازی اینورتر یو پی اس با تغذیه AC اصلی تغذیه می گردد. فرکانس خروجی به فرکانس ورودی اصلی AC وابسته است.
حالت انرزی ذخیره:
وقتی که ولتاژ تغذیه ورودی AC از محدوده های از قبل تنظیم شده یو پی اس خارج شود یا قطع گردد،اینورترو باتری تداوم تغذیه بار را حفظ می کند.سویئچ(برای مثال یک سویئچ استاتیک)تغذیه ورودی AC را برای پرهیز از تغذیه برگشتی از اینورتر قطع می کند. ups برای مدت زمان انرژی ذخیره شده در این حالت کار می کند تا زمانیکه تغذیه ورودی AC وصل یا به محدوده های طراحی UPS باز گردد که در این حالت UPS به حالت عادی عملکرد خود باز می گردد .
حالت بای پس:
ایننوع حالت UPS می تواند شامل یک مسیر بای پس نگهداری باشد.در هنگام بروز عیب داخلی در UPS بار میتواند مستقیماًاز طریق این مسیر بای پس به ورودی های بای پس وصل شود.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “یو پی اس با توپولوژی Line-interactive”